Дефектолог-практик
Вівторок, 20.04.2021, 12:58
Ви увійшли як Гість | Група "Гості"Вітаю Вас Гість | RSS
 
Головна Наказ про ритмікуМій профільРеєстраціяВихідВхід
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 110
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

НАКАЗ

«__» _____  2011 р.                                                            

Про стан викладання та рівень

навчальних досягнень з ритміки

      Згідно річного плану школи-інтернату протягом листопада 2011 року вивчався стан викладання ритміки та рівня навчальних досягнень учнів з предмета. Адміністрацією школи було проаналізовано навчально-ма­теріальну та науково-методичну бази викладання, рівень фахової і ме­тодичної підготовки вчителя, її самоосвітньої роботи, обізнано­сті із сучасним станом педагогічної, дефектологічної і психологічної наук та методики викладання ритміки,  якість та результативність відвіда­них уроків, стан вчительської документації (класні журнали, матеріали календарних і поурочних планувань, документація кабінету ритміки, матеріали з підвищення фахового та методичного рівнів), рівень навчальних досягнень школярів  (рівня їхніх знань з предмета, сформованість у них умінь і навичок передбачених навчальною програмою), об'єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів.

     Викладання ритміки - один із засобів фізкультурно-спортивної реабілітації дітей з психофізичними вадами, пріоритетним напрямком якого є: вирішення корекційно-розвиваючих задач, визначені необхідністю повного або часткового виправлення недоліків психомоторики розумово відсталої дитини.

    Навчання учнів  ритміці проводиться на базі спеціального залу , який  на 80% забезпечений обладнанням, відповідно до «Базового переліку корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (класів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» (наказ МОН № 289 від 11.04.2006)  та вимог навчальної програми,  що дозволяє достатньо якісно виконувати практичну частину програм. У кабінеті зібрано достатньо роздаткового матеріалу та цифрових матеріалів  для реалізації програмових вимог. Наявна навчально-матеріальна база оптимально розміщена, чітко облікована, раціонально системати­зована, що сприяє якісній підготовці до уроків.     

     Ритміку в школі викладає __________, освіта – вища (за фахом -______), кваліфікаційна категорія «спеціаліст _______ категорії», стаж педагогічної роботи ___ років, у тому числі викладає вказаний предмет  впродовж  __  років, тижневе навантаження __ годин.

     Наслідки вивчення, відвідування уроків та результати поточного оцінювання свідчать про те, що вчитель ритміки має достатню науково-теоретичну підготовку, володіє методикою викладання предмета, забезпечує засвоєння учнями основних понять, передбачених програмою (Київ – 1992 р.), з формування практичних умінь та навичок, приділяє увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, обов’язково враховуючи їхні індивідуальні нахили, здібності, інтереси. Учитель постійно запроваджує адаптовані інтерактивні технології у власній педагогічній практиці, нестандартні форми організації навчання.

           Календарне планування складено відповідно до вимог чинної навчальної програми, в якому зроблено чіткий поділ на теми, враховано всі передбачені програмою практичні роботи, ви­значено форми проведення тематичних оцінювань.

            Аналіз календарних планів учителя _____  на І семестр 2011-2012 н.р. підтверджує, що до планування вона підходить творчо з урахуванням особливос­тей рівня  підготовки школярів до навчання. В календарних планах відображені наступні аспекти:

·        конкретизовано вправи на орієнтацію в просторі;

·        визначено серію хореографічних і ритміко-гімнастичних вправ;

·        передбачено вправи на корекцію загальної та мілкої моторики з одночасним розвитком артикуляційної моторики;

·        систематизовано ігри та танці щодо корекції недостатньої координації рухів із словом, ігри з пісенним і мовленнєвим супроводом;

·        передбачені вправи з дитячими музичними інструментами.

      Вдалому плануванню значною мірою сприяє плідна робота педагога зі своїми колегами, які викладають предмети математично-природничого циклу, обізнаність з програмами, взаємовідвідування уроків, співпраця з вихователями і класними керівниками, практичним психологом.

       Ви­вчення поурочних планів показує, що ________ якісно і своєчасно готується до уроків, передбачаючи різні їх типи, використовує різні форми, методи та прийоми організації навчальної діяльності молодших школярів на різних його етапах. Але в календарних і щоденних планах недостатньо висвітлено форми і методи роботи щодо диференціації та індивідуалізації навчання.

           Вивчення ритміки у початкових класах тісно пов'язане з вивченням таких предметів як музика, фізична культура і основи здоров'я, курс «Я і Україна» та математика, що сприяє підвищенню інтересу учнів до вивчення предмета через практичне застосування його теоретичних положень.

    Особливу увагу вчитель звертає на знання і точне дотримання учнями правил безпечної роботи з будь-якими предметами,  санітарії й особистої гігієни. Велике значення __________  надає постійному, систематичному контролю за виконанням учнями вимог, що став­ляться до них, своєчасному реагуванню на будь-які прояви відхилень від прийнятих норм безпеки життєдіяльності.

     Естетика навчального кабінету-зали, культура організації робочого місця вчительки, ставлення її до обладнання сприя­ють формуванню в учнів культури праці із різним знаряддям, навичок раціонального використання часу, відповідальності за результати власної діяльності.

Стан дотримання державних вимог до змісту та  обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів з ритміки проаналізовано за поточними результатами успішності за листопад 2011р.(таблиця 1). 

      Отже, як видно з наведеної таблиці, середній бал з ритміки за листопад — __.  Слід зазначити, що невисокий бал (__)  порівняно з іншими класами мають учні  _ класу, причиною такого стану навчальних досягнень є недостатньо сформовані вміння працювати самостійно, виконувати завдання чітко і обмірковано.

     Учні __ класу під час виконання тих чи інших операцій, самостійно виконують завдання вчителя.

     Навчальні досягнення учнів _____ класів оцінюються вербально. Слід зазначити, що школярі вказаної категорії (_______), показали стійкі вміння з орієнтації в  просторі, рухатися згідно характеру музики, мають  поняття про вихідне положення тощо.

    Спостереження за роботою школярів на уроках, аналіз їх усних відпові­дей  стверджують, що про­грамовий матеріал з ритміки  більшість із них засвоїли в цілому на середньому рівні, а ___%  учнів ___ класів (_______) виявляють  знання програмового матеріалу на достатньому рівні, володіють фактичним матеріалом, знають и активно використовують спеціальну лексику.

     Але перевірка показала, що є учні (________), які мають слабку теоретичну і практичну підготовку, їхні відповіді поверхові, від­чувається достатньо погане володіння навчальним матеріалом. Низький рівень навчальних досягнень  цих школярів пояснюється особливостями їх психофізичного розвитку ( недостатньо розвинені словесно-логічне мислення, сенсорна увага; просторова уява, зорова та словесно-логічна пам'ять та інші психічні процеси),  недостатньою реалізацією принципів індивідуалізації та диференціації корекційно-педагогічного впливу.

Виходячи з вищенаведеного

НАКАЗУЮ:

1. Вважати стан викладання ритміки задовільним.

2. З метою підвищення рівня ефективності корекційного впливу занять з ритміки учителеві  __________:

2.1. Спланувати на наступний семестр систему роботи з учнями, які мають низький рівень психофізичного розвитку.                                                До 04.01.2011р.                                                                                                              

2.2. Під час підготовки до уроку продумувати різні види роботи, які дозволять реалізувати принципи диференціації та  індивідуалізації навчання протягом уроку.

                                                                                                  Постійно.

4. Контроль за виконанням наказу  залишаю за собою.

 

Директор школи__________________

 

 • Дайджест "Усе для школи"
 • Міністерство освіти і науки
 • Інститут інноваційних технологій
 • Освіта Донеччини
 • Відді спеціальної та інклюзивної освіти
 • Костянтинівська спец. школа-інтернат
 • Сайт для педагогів
 • Видавництво «Шкільний світ»
 • Безкоштовний каталог сайтів Каталог сайтів
  сайт Кірії Анжели Віталіївни