Дефектолог-практик
Вівторок, 20.04.2021, 13:20
Ви увійшли як Гість | Група "Гості"Вітаю Вас Гість | RSS
 
Головна Про систему роботи учителя столярної справиМій профільРеєстраціяВихідВхід
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 110
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
      НАКАЗ

«30» листопада  2012 р.                                               №_________


Про систему роботи
вчителя трудового навчання
_________________________

       Вивчення системи роботи вчителя трудового навчання ________здійснювалося в рамках виконання річного плану роботи школи і графіка атестації даного педагога.
      ________ має педагогічний стаж – _р., освіту – вищу (_____), спеціальність – вчитель труда і професійного навчання; кваліфікаційну категорію – «______»; навантаження  за предметом «столярна справа» складає__годин (____класи).
    У ході контролю, протягом листопада  2012 року, проведено співбесіди з вчителем та учнями, пере¬вірено стан ведення  шкільної документації, детально оз-найомлено з навчально-матеріальною базою викладання предмету та відвідано  цикл уроків з таких тем: _______________________________
      
       Аналіз стану дотримання вчителем Статуту ___________, режиму роботи школи-інтернату показав, що вчитель не порушував Правила внутрішнього трудового розпорядку.
       Вивчення планів роботи вчителя ___________ показало, що календарно-тематичні плани написані державною мовою,  відповідність планування вимогам навчальних програм не порушена,  передбачені різні форми проведення тематичного оцінювання. Поурочне планування ведеться систематично, де визначено мету і структуру заняття, в змісті уроку чітко простежується  корекційно-виховний аспект.
      Результати  контролю за веденням класних журналів вказують на незначну кількість помилок в оформлені записів змісту уроків, про що було вказано у відповідних наказах по школі.   
       Контроль за системою роботи _______відбувався на базі шкільної майстерні столярної справи, яка в основному відповідає Положенню про навчальні майстерні загальноосвітнього навчального закладу, Положенню про навчальні кабінети. Санітарні правила і норми облаштування, організації навчально-виховного процесу виконуються в повному обсязі. Відвіданні заняття показали, що вчитель  додержується норм попередження перевантаження учнів на уроках: своєчасно змінює види діяльності, проводяться фізкультхвилинки та інш.
      Майстерня достатньо обладнана технічними засобами навчання – станки: стругальний універсальний деревообробний (1 шт.), настільно-свердлильний (1 шт.), фугувальний (1 шт.), точильний (1 шт.), але  частина обладнання фізично і морально застаріла -  станки ФПШ і круглопильний, настільно-свердлильний.
       Естетика навчального кабінету, культура організації робочого місця вчителя, ставлення його до обладнання, інструментів та матеріалів сприяють формування в учнів культури праці, навичок раціонального ведення домашнього господарства, культури побуту, відповідальності за результати власної діяльності.
       Наявна навчально-матеріальна база відповідає програмовим та сучасним вимогам:  в достатній кількості наочність для фронтальної роботи, роздатковий матеріал для індивідуальної роботи, технологічні карти, в класі оформлено куток з безпеки життєдіяльності. Всі наочні матеріали виконані за допомогою комп’ютерних технологій, в наявності добірка мультимедійних презентацій для проведення уроків,  що призводе до підвищення рівня мотивації учнів до вивчання предмету.
      Контрольно-оціночна діяльність вчителя носить ліберальний стиль:  діти беруть участь в оцінюванні відповідей однокласників, учням надається можливість зробити взаємооцінювання  роботи на уроці. Критеріями оцінювання є ступінь усвідомлення учнем вивченого матеріалу, вміння використовувати знання на практиці, додержання правил з охорони труда та якість виконаної роботи. На відвіданих уроках постійно простежувався виховний аспект з наступних напрямків: морально-етичного, економічного, естетичного, громадянського та інших, це свідчить про систематичність роботи  ________ щодо виховання школярів засобами уроку.  
      Бесіди з учнями 9-а і 8 класів, спостереження за роботою вчителя і учнів на уроці дозволяють зробити висновок, що мотивацією до вивчання столярної справи є бажання якомога якісніше  зробити вироби, бо в майстерні організовано виставку кращих учнівських робіт.
      Відвідування  та аналіз  уроків з столярної справи, показали  достатній рівень перебудови навчального процесу на засадах гуманізму, демократизму та особистісної орієнтації. В повному обсязі реалізуються навчальні, виховні та  корекційно-розвивальні завдання уроку. Структура уроків будується згідно поставленій меті і типу заняття. Застосовані форми, методи і засоби роботи на різних етапах уроку  не завжди відповідають сучасним вимогам організації корекційно-педагогічного процесу (недостатньо використовуються інтерактивні та проектні технології навчання).  Форми і види роботи обрані вчителем сприяють активізації розумової та пізнавальної діяльності дітей з психофізичними вадами розвитку.  Індивідуалізація та диференціація навчальної діяльності учнів реалізовані через різні форми організації роботи.
       Спостереження на уроках столярної справи щодо планомірності та ефективності роботи  з формування у школярів загальнонавчальних та предметних умінь і навичок показало, що теоретичні знання систематично  занотовуються учнями в зошитах,  в наявності пам'ятки, які  стають у нагоді школярам у процесі систематичного здобуття знань, та технологічні карти для проведення практичних  робіт.
       На всіх етапах уроків чітко простежується активний двосторонній зв'язок у системі «вчитель-учень». У процесі перевірки рівня засвоєння учнями програмового матеріалу застосовуються різні форми роботи: усне опитування, тестування, розв’язування завдань як теоретичного, так і практичного характеру, парні та індивідуальні змагання тощо.
       У ході виконання практичних робіт учитель акцентує особливу увагу на умінні школярів користуватися різними видами джерел інформації, дотриманні технічних вимог у процесі виконання робіт (якість виробу), умінні організувати робоче місце і підтримувати порядок на ньому в процесі роботи, рівні сформованості трудових прийомів і умінь виконувати технологічні операції, дотриманні правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог, дотриманні норм часу на виготовлення виробу, рівні самостійності у процесі організації й виконанні роботи, виявленні елементів творчості.
       Доцільно здійснюються між предметні зв’язки з математикою, історією, географією, природознавством,образотворчим мистецтвом, курсом «Основи комп’ютерної грамотності».
       _________- активно використовує ІКТ у власній професійній діяльності: під час підготовки до уроків знаходить цікаву інформацію з навчальної теми і ознайомлює з нею учнів, залучає до підготовки уроків школярів, які мають достатній рівень навчальних досягнень – разом з ними шукають інформацію в мережі Інтернет, обробляють і ознайомлюють з нею решту учнів. Така робота сприяє формуванню і розвитку інформаційної і предметної  компетенцій школярів.
       Учитель залучає учнів до позакласної роботи з предмета. Учні постійно беруть участь у виставках на шкільному, міському, обласному рівнях, що сприяє підвищенню інтересу до вивчення трудового навчання.
      Але акцент у роботі учнів не перенесено на розвиток творчого і критичного мислення, уміння працювати з різними видами проектно-технологічної документації.
      Недостатньо організованим є процес формування в учнів навичок проектної діяльності, уміння здійснювати аналіз та оцінку технологічних об’єктів, свідомо обирати які-небудь технологічні процеси й технічні засоби.
       Протягом  перевірки системи роботи вчителя столярної справи вівся моніторинг навчальних досягнень учнів, за вказаний період були вивчені наступні теми:______________________
 
               Результати моніторингу навчальних досягнень з столярної справи за вказаний період показали, що стан навчальних досягнень учнів ____ класів на середньому рівні. Перевірка показала, що із    __ учнів, які виконували завдання, на достатньому рівні справилися із завданнями __ учня, середньому — __ учня, початковому —__ учнів. Найкраще справилися з завданнями такі учні: _____. Найнижчі показники рівня засвоєння програмового матеріалу виявлено в учнів _______, решта учнів виконали роботу на середньому рівні. Такі дані свідчать про  ефективність педагогічної  діяльності вчителя ________ .
     Поряд з цим __% перевірених школярів не вміють виділяти головне, пояснювати послідовність і  суть виконання роботи, установлювати зв'язки наукових досягнень із практикою. У __% перевірених учнів вказаних класів неналежно сформовано основні професійні поняття, практичні уміння і навички.
           Наявність даних результатів  обумовлені рівнем психофізичного розвитку учнів вказаних класів.
           Виходячи з вищезазначеного,
НАКАЗУЮ:
1. Систему роботи вчителя столярної справи ____________ вважати задовільною.
2. З метою розвитку  навчальних  здібностей школярів, які мають низький рівень навчальних досягнень,  формування в них прагнення до вивчання столярної справи  учителю _________:
     2.1. Впроваджувати у власну педагогічну роботу навчально-корекційні проекти.
                                                                                                                            Постійно.
     2.2. Ширше застосовувати методи інтерактивного навчання.
                                                                                                                                   Постійно.
3. З метою створення власної ефективної системи педагогічної діяльності  вчителю _________ опрацювати сучасну  методичну літературу щодо  вимог до сучасного уроку, брати активну участь в методичній  роботі школи-інтернату, вивчати та впроваджувати  перспективний досвід колег тощо.
3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи  ________ і керівнику методичного об'єднання вчителів трудового навчання _________: організувати розробку системи заходів щодо активізації роботи з розвитку творчого і критичного мислення школярів, уміння працювати з різними видами проектно-технологічної документації.
                                                                                                                                          До ________2012р.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи  _________ .
                                                                      Директор школи__________________
З наказом ознайомлені:


 • Дайджест "Усе для школи"
 • Міністерство освіти і науки
 • Інститут інноваційних технологій
 • Освіта Донеччини
 • Відді спеціальної та інклюзивної освіти
 • Костянтинівська спец. школа-інтернат
 • Сайт для педагогів
 • Видавництво «Шкільний світ»
 • Безкоштовний каталог сайтів Каталог сайтів
  сайт Кірії Анжели Віталіївни