Дефектолог-практик
Вівторок, 20.04.2021, 13:06
Ви увійшли як Гість | Група "Гості"Вітаю Вас Гість | RSS
 
Головна Про фіз-руМій профільРеєстраціяВихідВхід
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 110
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

НАКАЗ

 

«__» квітня 2012 р.                                         №_________

 

Про стан викладання

та рівень навчальних досягнень

учнів 5-9 класів з фізичної культури

 

  На виконання плану роботи школи-інтернату  на 2011-2012 на­вчальний рік стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5-9 класів з фізичної культури вивчено в період з 09.04. 2012р. по 27.04.2012р. У ході вивчення адміністрацією та медичними працівниками школи-інтернату цього питання було відвідано та проаналізовано  10 уроків з теми «Легка атлетика»,  вивчено рівень навчально-матеріального і методичного за­безпечення та ефективність його використання в навчально-виховному процесі з фізичної культури, проведено співбесіди з учителем,  проводилася перевірка стану ведення документації, аналізувався стан участі та результативності учнів у різних спортивно-оздоровчих заходах за 2011-2012 навчальний рік.

У процесі вивчення стану викладання фізичної культури виявлено, що в школі-інтернаті створені всі необхідні умови для реалізації навчальної програми з фізичної культури, виконання ст. 35 «Про освіту», Поло­ження про організацію фізичного виховання і масового спорту в загаль­ноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН Украї­ни від 02.08.05 № 458.

  Навчання учнів з предмета проводиться на базі приміщення прилаштованого для занять спортом та спортивного майданчика, які  на 90% забезпечені спортивним приладдям: відповідні комплекси обладнання для ефективного виконання програм (зони для бігу, стрибків, ігрові майданчики, гімнастичне обладнання, баскетбольні щити, волейбольні стоянки, дрібний спортивний інвентар). Наявне обладнання, засоби навчання належним чином систе­матизовані та якісно зберігаються.

Належна увага приділяється питанням охорони життя та здоров'я учнів і педагога у процесі проведення уроків і позакласних заходів. Своєчасно відбуваються перевірки та складаються відповідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у спортивній залі та на спортив­ному майданчику, двічі на рік (кінець серпня та січень) обстежується нестандартне обладнання на міцність, учителем своєчасно проводяться та відповідно до вимог реєструються всі види інструктажів, у ході навчальних занять питання дотримання учнями норм безпеки постійно знаходиться в полі зору вчителя, своєчасно і якісно страхуються учні під час виконання окремих вправ.

Фізичну культуру в 5-9 класах викладає вчителька _______, яка має вищу освіту за фахом – «___________», __ років педагогічного стажу, ____ кваліфікаційну категорію. 

Основною формою організації  навчальної роботи з фізичної культури є урок. Наслідки вивчення, відвідування уроків та результати поточного оцінювання свідчать про те, що вчитель фізкультури має достатню науково-теоретичну підготовку, володіє методикою викладання предмета, забезпечує засвоєння учнями основних понять, передбачених чинною програмою, з формування практичних умінь та навичок, приділяє увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, обов’язково враховуючи їхні індивідуальні нахили, здібності, інтереси.

 Перевірка показала, що вчитель планує і проводить уроки згідно з вимогами чинної програми. Схема-графік та тематич­но-календарні плани узгоджені, відповідають записам змісту уроків у журналі.

Особлива увага приділяється проведенню уроків фізичної культури, на яких учителька забезпечує інтенсивний розвиток в учнів основних рухових якостей. Уроки вчителя Шейко Т.М. характеризуються високою моторною щільністю, реалізацією диферен­ційованого та індивідуального підходів (на основі медичних показників учнів). Цьому допомагає систематич­ний контроль учителя і медичних працівників  за самопочут­тям учнів, їхнім зовнішнім виглядом. Відвідані уроки показали, що  100%  дітей приходять у спортивній формі на заняття з фізкультури, що свідчить про системність  вимог з безпеки життєдіяльності. Вона допомагає школярам у виконанні нормативів за всіма розділами програми. Уроки  фізичної культури з теми «Легка атлетика» проводяться на свіжому повітрі, що сприяє зміцненню здоров'я  та загартуванню організмів дітей.

Уроки відзначаються раціональним вибором методів і форм організації діяльності школярів. Метою кожного уроку фізичної культури в 5-9 класах є формування в учнів стійкої мотивації до збереження і зміцнення свого здоров'я.  Вивчення фізкультури в 5-9 класах тісно пов'язане з вивченням таких предметів як основи здоров'я, курс «Я і Україна», природознавство та математика, що сприяє підвищенню інтересу учнів до вивчення предмета через практичне застосування його теоретичних положень.

На уроках учитель звертає увагу на підготовчий етап заняття: ши­кування, рапорт чергового, чіткий вихід учнів для виконання вправ. Учитель постійно здійснює контроль за виконанням вправ, забезпечує стра­хування і допомогу. Кожний урок пов'язаний зі змістом попередніх. Згідно з темою уроку використовується спортивний інвентар.  

Естетика спортивної зали, культура організації робочого місця вчительки, ставлення її до обладнання сприя­ють формуванню в учнів культури праці із різним знаряддям, навичок раціонального використання часу, відповідальності за результати власної діяльності.

Зміст домашніх завдань, які учні отримують на уроках фізичної культури, спрямований на розвиток фізичних якостей, повторення  найпростіших рухових дій, засвоєних на уроках  правил ігор із за­стосуванням прийомів самоконтролю.

Основною формою кон­тролю рівня навчальних досягнень учнів на уроках фізкультури є комп­лексне оцінювання знань, техніки виконання рухової дії.

Стан дотримання державних вимог до змісту та  обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів з фізичної культури проаналізовано за поточними результатами успішності за квітень 2012р. (таблиця 1).

Отже, як видно з наведеної таблиці, середній бал з фізкультури за тему «Легка атлетика» - 8б.  Слід зазначити, що невисокий бал (7,5)  порівняно з іншими класами мають учні  5 класу, причиною такого стану навчальних досягнень є недостатньо сформовані вміння працювати самостійно, виконувати завдання чітко і обмірковано.

     Учні 8-9 класів під час виконання тих чи інших операцій, самостійно виконують завдання вчителя.

    Спостереження за роботою школярів на уроках, аналіз їх усних відпові­дей  стверджують, що про­грамовий матеріал з фізичної культури більшість із них засвоїли в цілому на середньому рівні, а 24%  учнів 5-9 класів (_____) виявляють  знання програмового матеріалу на достатньому рівні, володіють фактичним матеріалом, знають і доречно використовують спеціальну лексику. Ці учні беруть активну участь у внутрішньошкільних, обласних спортивних змаганнях.

     Але перевірка показала, що є учні (___), які мають слабку теоретичну і практичну підготовку, їхні відповіді поверхові, від­чувається достатньо погане володіння навчальним матеріалом. Низький рівень навчальних досягнень  цих школярів пояснюється особливостями їх психофізичного розвитку ( недостатньо розвинені словесно-логічне мислення, сенсорна увага; просторова уява, зорова та словесно-логічна пам'ять та інші психічні процеси),  недостатньою реалізацією принципів індивідуалізації та диференціації корекційно-педагогічного впливу.

У навчальному закладі проводиться і позакласна робота з предмета. Працює гурток «Чемпіон», у роботу якого залучено     __ учнів, що складає __ % від усіх учнів 5-9 класів. Регулярно проводяться внутрішньошкільні змагання (футбол, піонербол, баскетбол), в окремих з них («Тато, мати і я – спортивна родина») беруть участь як учні, так і їхні батьки. Позакласна робота з предмета нерідко визначається потребами учнів  у фізичній активності та фізичному розвитку.

Проте під час вивчення стану викладання фізичної культури в 5-9 класах виявлено  недоліки в роботі вчителя ______:

         перевірку виконання домашніх завдань проводе  несистематично;

         у власній педагогічній діяльності  недостатньо використовує сучасні педагогічні та інформаційно-комунікативні технології  ;

         непослідовно проводе роботу з розвитку і збагачення уч­нів навичками, уміннями та поглиблення знань з фізичної культури, україномовної гімнастичної, ігрової, легкоатлетичної термінології;

         рідко проводе просвітницькі заходи з батьками з питань фізич­ного розвитку дітей, епізодично залучає батьків до безпосередньої
участі у фізкультурних заходах школи та проведення занять із різних
видів фізичної культури.

У зв'язку з вищезазначеним

НАКАЗУЮ:

1. Схвалити послідовну і результативну роботу вчителя фізкультури ______ щодо забезпечення стабільних знань, умінь і навичок учнів.

2. Заступнику директора з виховної роботи ______:

2.1. Проконтролювати  якість  проведення занять спортивного гуртка і доповісти про результати перевірки на нараді при директорові.

                                                                                                            До ______2012 р.

2.2. Спланувати на наступний навчальний рік низку заходів щодо просвітницької роботи з батьками з питань фізичного розвитку дітей .

3.      Учителю фізичної культури _______:

      3.1. Забезпечити підвищення методичного рівня викладання фізичної культури, засто­совуючи ефективні форми та методи для формування в учнів життєвої необхідності у здоровому способі життя.

      3.2. Надати урокам практичного спрямування, активно впроваджу­вати сучасні інформаційні технології.

      3.3. Урізноманітнити форми і методи позакласної роботи, викорис­товуючи інтерактивні методи навчання.

4. Заступнику директора з НВР _____:

4.1. Провести індивідуальну консультацію для вчителя ____ щодо побудо­ви уроку фізкультури, різноманітних методів навчання, інтерактивних та про­ектних форм роботи на уроці.                                              До  _____2012 р.

4.2. Проконтролювати систематичність перевірки домашнього завдання, про результати перевірки доповести на нараді при директорові.       До ____2012 р.

5.      Контроль за виконанням цього наказу  залишаю за собою.

Директор школи                

 • Дайджест "Усе для школи"
 • Міністерство освіти і науки
 • Інститут інноваційних технологій
 • Освіта Донеччини
 • Відді спеціальної та інклюзивної освіти
 • Костянтинівська спец. школа-інтернат
 • Сайт для педагогів
 • Видавництво «Шкільний світ»
 • Безкоштовний каталог сайтів Каталог сайтів
  сайт Кірії Анжели Віталіївни